til inspiration; kreativitet i naturen, naturligvis.

Opdateret: 25. feb. 2020

Støvet leger med mine sandaler imens jeg finder vej ad den snoede sti i de andalusiske bjerge, der forbinder mit nye eventyr med resten af verden. Jeg går imens mine øjne finder udsigter og en overvældende frodighed overalt. En gekko krydser min vej i en rasende fart helt anderledes søger jeg roen i mine skridt, et efter et andet. En hund bjæffer i det fjerne og fuglene har travlt med at synge mig på vej. For hvert skridt tager jeg en dyb indånding og mærker hver en fiber i min krop. Under tiden stopper jeg op, mærker efter hvor er jeg hvad mærker mine fødder , hvilke lyde høre jeg, er der noget i landskabet mine øjne hæfter sig ved. Jeg mærker mine sanser forbinde sig med omgivelserne inden jeg forsætter, et skridt efter et andet. Jeg går i naturen og lige så langsomt som jeg går mærker jeg at alle de spekulationer jeg normalt bære rundt på forsvinder i takt med mine skridt finder vej, et skridt efter det næste. Jeg koncentrerer mig på at trække vejret mærke mine lunger blive fyldt af den friske bjergluft. Jeg går ad en muldyrsti. Her gik for mange år siden mennesker med deres trækdyr. Underlaget er klipper og sten, ujævnt og mine fødder må hele tiden finde fæste. Naturen forandres fra skove af kork til klipper og buske. En å blander sig, snor sig mellem træer og klipper. Den smule vand der løber i den, risler blidt og sammen med fuglenes skønsang bliver dette akkompagnementet til min tur. En lysning af grønt græs. En oase hvor jeg kan sidde, og finder min medbragte flaske vand. I mens jeg drikker mærker for hver slurk, at vandet nå ud til hver eneste celle i min krop. Jeg har tømt mit hoved for tanker mærker bare hvordan omgivelserne renser og fylde mit indre med ro og fred.

Efter en gå tur som denne hvor meditation og bevægelse flyder sammen og forstærker hinanden, bliver jeg ofte inspirereret. Jeg kan mærke kreativiteten finde nye former og ideer bliver meget konkrete. Turen har givet mig indre fred og samtidig ny energi og en mængde gode ideer til nye projekter. Kan det lade sig gøre at naturen inspirerer til at være kreative. Jeg har ved at forske lidt i emnet fundet frem til en forsker der også i hendes arbejde som landskabsarkitekt har tænkt samme tanker; at naturen har en positiv indvirkning på kreativiteten. Trine Palmbech er uddannet interaktionsdesigner og landskabsarkitekt. Hun er ansat som Senior Green Urban Designer i Sustainable Transition Lab på Alexandra Instituttet, hvor hun arbejder med bæredygtig byudvikling, innovation og facilitering af kreative processer. Hun har forsket i naturens på kreativiteten og igennem en lang række interviews fundet ud af. Trine skriver i hendes undersøgelse:” I løbet af mine interviews blev det helt tydeligt, at naturen påvirker vores kreativitet”. Hun beskriver hvordan vores oplevelser af årstidernes skiften og naturens mangfoldighed påvirker os for os til at undre og fascinere os og vi stimuleres til at være nærværende og nysgerrige. ”Naturen kan få os til at føles os trygge og afslappede og den tilbyder et rum, hvor vi kan lægge hverdagen og udfordringer bag os. Dette kombineret med den fysiske aktivitet inviterer vores mentale system til at tænke i nye baner og komme op med nye ideer”. Du kan læse hele hendes artikel på www.natur-sundhed.dk

Naturen omkring os om det er omkring en andalusisk bjergsti eller stien lige der hvor du bor så er den kilden til inspiration og kontakt til din krop. Mærk og læg mærke til hvordan din krop og hoved bliver påvirket af omgivelserne. Mærk efter hvordan omgivelsernes indvirkning er på dine sanser. Lad din vejrtrækning guide dig og den vil anspore dine sanser til at tage naturens påvirkninger end nu mere ind således at du oplever at for hver vejrtrækning bliver eksempelvis underlaget under dine fødder mere tydligt eller at du tydeligt sanser vinden i dit hår. Vær der hvor du er, her og nu så der ikke et plads til forstyrrende tanker. I takt med at du giver plads til intense naturoplevelser giver du dig selv mulighed for at sanse og mærke hvor du er i dit liv.


15 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle